Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
 
 
 
Аҧсны Аҳәынҭкарра акредиттә еиҿкаарақәа рзы ақәырҧшыҭага
 
       
           
       
Аус зымуа Аҧсны Аҳәынҭқарра акредиттә еиҿкаарақәа
 
 
 
 
           
* - Абанк ахьӡ Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны
 
       

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк