Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
Аҧсны ахәшәаратә система

Аҧсны ахәшәаратә система 2005ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2006ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2007ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2008ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2009ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2010ш.

 
 

Аҧсны ахәшәаратә система2008г.

Абанк Адокументқәа рхыҧхьаӡара 2008 шықәсазы
ажьырныҳәа
жәабран
хәажәкыра
мшаҧы
лаҵара
рашәара
ҧхынгәы
нанҳәа
цәыббра
жьҭаара
абҵара
ҧхынҷкәын
Зынӡа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә
банк
592
1180
1279
1388
1353
1347
1432
1104

1514

1268

1142

2031

15630

Акоммерциатә банкқәа, зынӡа
6872
7950
9501
10507
9588
10200
11549
7894

11776

10549

9107

12140

117633

урҭ рхыҧхьаӡараҿы

 

 

 

 

Гудауҭатәи АБ “Аграртә-Банк” *

232
255
314
339
257
356
368
324

410

360

282

372

3869

Аҵәахырҭа банк *

1431
1443
1754
2057
1717
1932
2381
1510

2288

2328

1756

2525

23122

АБ “Афинанс-Инвестициатә Банк” *

307
379
403
372
317
368
393
273

447

330

259

348

4196

АБ “Сухум-Банк” *

748
805
1092
1104
1289
1191
1366
794

1574

905

1421

1284

13573

АБ“Ареиара амшынеиқәатәи абанк”*

187
303
333
337
315
283
236
215

314

315

233

392

3463

АБ "Башныхә-анк"*
1
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

1

Очамчыратәи АБ*

120
267
326
337
260
314
309
219

391

256

294

487

3580

АБ “Универсал-Банк”*

769
867
1059
1295
1045
1166
1249
772

1159

1195

943

1251

12770

АБ “КИБИТ-Банк”*

221
323
329
477
526
501
499
404

535

520

455

691

5481

АБ “Гарант-Банк”*

1365
1533
1835
2096
1827
1931
2236
1598

2172

1965

1507

2182

22247

АБ “Леон-Банк”*

47
57
35
32
101
64
191
105

111

54

45

33

875

АБ “Банк-Престиж”*

436
507
638
546
510
573
531
406

588

518

404

635

6292

АБ "ВестКомБанк"*
1
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

1

АБ “Инвест-Банк”*

335
308
350
356
348
367
405
307

382

447

351

355

4311

Аҟәатәи арегионалтә акоммерциатә банк “Ешера”*

177
98
162
283
166
35
164
57

125

286

179

291

2023

АБ “Гагра-Банк”*

495
805
871
876
910
1119
1221
889

1244

1018

841

1103

11392

АБ “Амра-Банк”*

0
0
0
0
0
0
0
21

36

52

137

191

437

 Зынӡа:         
7464
9130
10780
11895
10941
11547
12981
8998

13290

11817

10249

14171

133263

* - Абанк ахьӡ Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк