Abhazya Cumhuriyeti’nin Kanunları


Abhazya Cumhuriyeti’nin “Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Bankas? (Abhazya Bankas?) Hakk?nda “ basl?kl? kanunu uzerinde degisiklik yap?lmas?na yonelik Abhazya Cumhuriyeti kanunu


Elektronik odeme sekilleri ile yap?lan ulusal odeme sistemi ile ilgili Abhazya Cumhuriyeti Kanunu


Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Bankas? (Abhazya Bankas?) Hakk?ndaki Abhazya Cumhuriyeti Kanun (15 Haziran 2011 tarihinde, 2942-c-IV ile eklenmis ve degistirilmis olarak)


“Abhazya Cumhuriyeti topraklar?nda degerli metallerden yap?lm?s hat?ra yat?r?m paralar?n?n tedavule girmesi” ile ilgili Abhazya Cumhuriyeti Kanunu


Abhazya Cumhuriyeti bankac?l?k sisteminde yabanc? sermayenin kat?l?m hacmi (kotas?) ile ilgili Abhazya Cumhuriyeti Kanunu


Odeme kartlar? ile yap?lacak odemelere yonelik yazar kasa ekipmanlar?n?n kullan?m? ile ilgili Abhazya Cumhuriyeti Kanunu


Bankac?l?k sistemindeki dijital imza ile ilgili Abhazya Cumhuriyeti Kanunu


Abhazya Cumhuriyeti bankalar?ndaki bireylerin mevduatlar?n?n sigortalanmas?na iliskin Abhazya Cumhuriyeti Kanunu