Apra

Логотип АПРА

1 Aralık 2011 tarihinde, "Elektronik ödeme araçları ile ulusal ödeme sistemi" hakkındaki Abhazya Cumhuriyeti kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ulusal ödeme sisteminin kurulması için bir temel oluşturmuştur. Aralıksız çalışma ve ekonominin farklı alanlarından nitelikli uzmanların katılımı Abhazya'ya, banka bilgi teknolojilerinin gelişimini tam anlamıyla deneyimlemek ve elektronik ödeme araçları alanında uluslararası bir düzeye erişmek için fırsat tanımıştır. 2012 yılı sonunda, Abhazya Cumhuriyeti'nin ve tüm devletin bankacılık sisteminde önemli bir olay gerçekleşmiş; Abhazya Bankası ödeme endüstrisindeki uluslararası standartların gereklerine uygun olarak Ulusal Ödeme Sistemi'ni (UÖS) oluşturmuştur.

Ulusal ödeme sisteminin kurulmasının amaçlarından biri de ülkede çeşitli katılımcılarla elektronik ödeme araçlarının egemen bir altyapısını inşa etmektir. Bu sistemin en temel avantajla! rından biri; kart sahibinin kişisel verilerinin ve kaynağının korunmasıdır.

Abhazya Bankası, kanunun gereklerine uygun olarak; sorunların tartışılması ve devletin ödeme sistemini geliştirecek birleşik kararlara varmak için sektörler arası bağımsız bir açık forum oluşturmak amacıyla "Abhazya ödeme ve mutabakat sistemi" (APRA) adlı kar amacı gütmeyen bir ortaklık kurdu.

Kar amacı gütmeyen ortaklık "APRA" kapsamında, Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Ödeme Sistemi'nin tüm katılımcıları için ortak kurallar titizlikle hazırlanmış ve onaylanmış; tarifeler ve ücretler oluşturulmuş; Ulusal Ödeme Sistemi'ne girme ve katılma kuralları tanımlanmıştır.

Sekiz kredi kurumu kar amacı gütmeyen ortaklık "APRA"nın partneri ve Ulusal Ödeme Sistemi'nin katılımcısı olmuştur:

  1. Ticari Banka "Amra Bank";
  2. Ticari Banka "Gagra Bank";
  3. Ticari Banka "Garant Bank";
  4. Ticari Banka "KIBIT Bank";
  5. Ticari Banka "Sukhum Bank";
  6. Ticari Banka "Universal Bank";
  7. Ticari Banka "Karadeniz Kalkınma Bankası";
  8. Abhazya Sberbank.

Partner bankalar aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir:

  1. APRA kartlarının basımını yaparlar;
  2. APRA kartları ve uluslararası ödeme sistemleri kartlarının alıcı bankası olarak hizmet verirler.

Ulusal ödeme sisteminin devreye girmesiyle birlikte ülke sakinleri ve ziyaretçileri, çeşitli elektronik ödeme servisleri ile modern bir terminal ekipman ağı kullanma adına gerçek bir fırsat elde etmişlerdir. Banka ödeme kartlarının yardımı ile nakit çekebilir, yatırabilir, kartta kalan bakiyelerini kontrol edebilir, ürün ve hizmetler (konut ve ortak hizmetler, mobil operatörler, televizyon, dijital cüzdanlar ve ödeme sistemleri) için ödeme yapabilmektedirler.

Ulusal ödeme sistemi, ödeme sistemleri için var olan uluslararası standartlara ve veri koruması ile kesintisiz ödeme sürecine dair katı şartlara dayanan modern ödeme ve bilgilendirme teknolojilerini kullanmaktadır.

Yakın gelecekte, banka müşterilerine uzaktan bankacılık hizmetleri sunacak olan internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetlerini sunmak için kredi kuruluşlarına izin verecek projelerin uygulanmasına yönelik planlar bulunmaktadır. Ulusal ödeme sisteni devletin finansal sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ulusal ödeme sistemi gibi büyük ölçekli bir projenin uygulanması ve geliştirilmesi bankacılık sistemini yeni bir gelişim seviyesine taşımaktadır. Aynı zamanda, nakit kullanımının azaltılması, ödeme hizmetleri aralığının genişletilmesi, tüm ekonomi katılımcılarının nakit olmayan ödeme işlemle! rinin katılımı gibi; ülke ekonomisinin tüm münfer! it konuları ve bütün olarak devlet için çok sayıda avantaj yaratmaktadır.

Abhazya Bankası

Ocak 2013

 


APRA (web sitesi)