Hukuki Durumu

Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Bankası'nın (Abhazya Bankası'nın) statüsü, amaçları, görevleri, yetkileri ve yapısı; Abhazya Cumhuriyeti Anayasası'nın "Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Bankası (Abhazya Bankası) üzerine" kanunu ve diğer kanunlarla öngürülmüştür.

Abhazya Bankası'nın merkez binası Suhum'da bulunacaktır.

Abhazya Bankası'nın yetkili sermayesi ve diğer mülklerinin aidiyeti Abhazya Cumhuriyeti'ne aittir. Abhazya Bankası'nın mülklerine sahip olma, kullanma ve yönetme yetkileri; amaçlarına uygun bir şekilde ve "Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Bankası (Abhazya Bankası) hakkında kanun" ile belirlenen prosedürün uygulanması ile, Abhazya Bankası tarafından yürütülecektir. Abhazya Bankası Bilançosu'nda yer alan yapılar özelleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Abhazya Bankası giderlerini kendi gelirleri ile karşılayacaktır.

Abhazya Bankası bir tüzel kişiliktir. Abhazya Bankası'nın mühürü; Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Bankası amblemi ve kendi adından oluşmaktadır.

Devlet Abhazya Bankası'nın yükümlülüklerinden devlet sorumlu olmayacaktır ve Abhazya Bankası da; bu yükümlülükleri üstlenmedikçe ya da Abhazya Cumhuriyeti yasaları aksini öngörmedikçe devletin yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaktır.

Abhazya Bankası, Cumhurbaşkanı'na ve Abhazya Cumhuriyeti Halk Meclisi'ne (Abhazya Cumhuriyeti Meclisi) karşı sorumludur.

Abhazya Bankası Başkanı, Abhazya Cumhurbaşkanı'nın önerisi üzerine Abhazya Cumhuriyeti  Meclisi tarafından atanabilir veya görevden alınabilir.

Abhazya Cumhuriyeti Anayasası ve Abhazya Cumhuriyeti yasaları tarafından verilen yetkiler dahilinde Abhazya Bankası bağımsızdır.  Devlet organları ve özerk yönetim kurumları Abhazya Bankası’nın kanunla tanımlanmış işlev ve güçlerine, bu kanunlara aykırı olacak şekilde müdahale edemezler.

Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Abhazya Cumhuriyeti Meclisi, Abhazya Bankası’nın faaliyetlerine yönelik müdahaleler söz konusu olduğunda bilgilendirir.

Abhazya Bankası, devlet gücüne sahip kurumların ve özerk yönetim kurumlarının gerçekleştirdiği hukuki işlemlerin geçersiz kulunması için mahkmeye başvurabilir.

Bu yasaya ve Abhazya Cumhuriyeti’nin diğer yasalarına göre kendi yetkisi dahilindeki konularda, Abhazya Bankası devlet organları, özerk yönetim organları, tüm tüzel kişiler ve özel kişiler hakkında bağlayıcı normatif düzenlemeler yapar..

Abhazya Bankası’nın normatif düzenlemeler Abhazya Cumhuriyeti yasalarına aykırı ve geriye dönük olamaz. Düzenleyici işlemler mevcut mevzuatla çeliştiği takdirde Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı veya Abhazya Cumhuriyeti Meclisi bu işemleri iptal edecektir..

Abhazya Bankası’nın normatif düzenlemelerin tam metinleri, gerekli görüldüğü takdirde, kayıtlı tüm kredi kurumlarına posta veya diğer şekillerde gönderilecektir.

Abhazya Bankası’nın normatif düzenlemeleri yasal prosedüre uygun olarak temyiz edilebilir.

Abhazya Bankası’nın işlevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili yürütme organlarının taslak halindeki kanunları ve taslak halindeki normatif düzenlemeleri, değerlendirilmesi için Abhazya Bankası’na gönderilecektir.

Abhazya Bankası, kanunla yapılandırılmış durumlar hariç olmak üzere kredi kuruluşlarının sermayesine katkıda bulunma hakkına sahip değildir. Abhazya Bankası normatif düzenlemeleri, yasal prosedüre uygun olarak temyiz edilebilir.

Abhazya Bankası, yabancı devletlerin merkez bankaları arasındaki işbirliği de dahil olmak üzere parasal ve bankacılık alanlarındaki işbirliğini teşvik eden uluslararası örgütlerin sermaye ve faaliyetlerine katılabilir.

Abhazya Bankası ile yabancı devletlerin kredi kurumları arasındaki ilişkiler, uluslararası sözleşmelere, Abhazya Cumhuriyeti yasalarına ve bankalararası anlaşmalara uygun olarak oluşturulacaktır.

Abhazya Bankası, 370 500 000 ruble tutarında resmi sermayeye sahip olacaktır.

Abhazya Bankası, işlevlerini yerine getirmek için gerekli olan miktarda rezerv ve çeşitli fonlar yaratacak ve kar ve zarardan bağımsız olarak para birimi değerleri işlemlerine ilişkin denetleme fonu oluşturacaktır.

Abhazya Bankası rezervleri ve fonlarının oluşturulması ve kullanılması ile ilgili prosedür, Yönetim Kurulunca oluşturulacaktır.