Bu bölümde aylık ve 3 aylık istatistiki veri ve raporlar sunulmaktadır. Bu raporlar aşağıdaki kategorilerdedir:

  • Mali değerlendirmeler
  • Kredi ve teminatlara yönelik ortalama faiz oranları
  • Mali ve Kredi İlişkilerini karakterize eden temel göstergelere dair özet tablolar

Bu maddelere ek olarak nakit ciro yapısı ve refinansman oranı hakkında da bilgi mevcuttur.

Lütfen ilgili menüyü seçiniz.