Kredi Kurumları Hakkında Özet Bilgiler

Kredi Kurumlarının (KK) Kayıtları

1. Abhazya Bankası tarafından kayıt altına alınan toplam KK sayısı: 23
◦ Bankalar 21
◦ Banka harici KK 3
1.1. Sermayesinde yüzde 49 yabancı sermaye bulunan kayıtlı KK sayısı 2
1.2. Abhazya Bankası tarafından kayıt altına alınan ancak henüz kayıtlı sermaye ödemesini yapmamış ve lisans almamış (hukuki olarak belirlenmiş süre çerçevesinde) toplam KK sayısı:  -
◦ banks -
◦ non-bank CIs -

Faal Kredi Kurumları 

2. Bankacılık faaliyetleri yürütme sahibi olan toplam KK 9
◦ Bankalar 8
◦ Banka harici KK 1
2.1. Bireysel birikimleri saklama lisansına sahip KK  
attract household deposits; 6
◦ Yabancı para birimlerinde işlem yapma hakkına sahip KK; 9
◦ Genel verilmiş lisansa sahip KK; 6
◦ Değerli metallerle işlem yapma lisansına sahip KK 1
2.2. Kayıtlı sermayesinde yabancı katılımı olan KK 3
3. Yabancı sermaye de dahil olmak üzere (yüzde olarak) faal Kredi Kurumlarının kayıtlı sermayeleri ( bin ruble olarak) 37444942000 (11,2%)
4. Abhazya Cumhuriyeti topraklarındaki toplam faal KK 8
Bunların içinden - adedi Abhazya Sberbank’ına aittir 7
5. Yurtdışında faaliyet gösteren aktif KK
6. Abbhazya Cumhuriyeti’ndeki yabancı banka şubeleri
7. Aktif KK toplam temsilci sayısı
Abhazya Cumhuriyeti içinde:
◦ Yurtdışında
◦ Yurtdışında
Tüzel kişilerden geri alınan lisanslar ve tasfiyeler  
8. Bankacılık faaliyetlerini yürütme ile ilgili lisanslarını kaybeden ancak devletin resmi sicil kaydından çıkartılmayan kredi kurumları 4
9. Kredi kurumlarının tüzel kişilik olarak tasfiye edilmesi nedeniyle, devletin resmi sicil kayında kredi kayıt kuruluşlarıyla ilgili girdiler 10
◦ Geri alınan (iptal edilen) lisanslarla ilgili kayıtların sayısı 8
◦ Yeniden yapılanma ile ilgili olan kayıtların sayısı 2
Bunlar içinden:  
◦ Birleşme yoluyla yeniden yapılanma  
◦ Satın alma yoluyla yeniden yapılanma 1
Bunlar içinden:  
◦ Başka bankaların şubesi olarak dönüşüm geçirenler 1
◦ Diğer bankalar ile birleşen (bir şube haline dönüşmeden)  
◦ Kayıtlı sermayenin ödenmemesi ile ilgili olarak kanun ihlali ile bağlantılı olarak  
◦ Hissedarların gönüllü kararı ile