Kurumsal Yapı

Yönetim Kurulu, Abhazya Bankası’nın kolektif bir organı olacaktır. Yönetim Kurulu Abhazya Bankası’nın faaliyetlerine yönelik temel ilkeleri belirleyecek ve Abhazya Bankası’nın genel ilkelerini uygulayacaktır.

Yönetim Kurulu Abhazya Bankası Başkanı ile Yönetim Kurulu’na üye altı kişiden oluşacaktır. Yönetim Kurulu’nun üyeleri Abhazya Bankası’nda tam zamanlı olarak çalışmalıdır.

Abhazya Bankası’nı başkanlık edecek kişi, Millet Meclisi tarafından milletvekillerinin çoğunluk oyuyla atanmasının ardından beş yıl süre ile başkanlık edecektir.

Abhazya Bankası’nın dönem başkanının görev süresi dolmadan en geç iki ay öncesinde  Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından bu makam için bir aday önerilmelidir.

Abhazya Bankası Başkanı’nın görev süresi sona ermeden önce görevden alınması durumunda görevden alınma tarihinden sonraki bir ay içerisinde Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir aday önerilmelidir.

Abhazya Bankası Başkanlığı’na önerilen adayın reddedilmesi durumunda, Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayın ikinci defa oylanmasını talep edebilir veya bir ay içerisinde yeni bir aday önerebilir. Bir aday ancak iki defa önerilebilir.

Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Abhazya Cumhuriyeti Meclisi tarafından Abhazya Bankası Başkanı atanması için gerekli olan süre için Yönetim Kurulu üyeleri arasından Abhazya Bankası Başkan Vekili’ni atar.

Abhazya Cumhuriyeti Meclisi, Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın önerisi ile Abhazya Bankası Başkanı’nı görevden almak yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Abhazya Cumhuriyeti Meclisi tarafından Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın önerisi üzerine beş yıllık görev süresiyle atanır.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak adaylar, Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na Abhazya Bankası Başkanı tarafından teklif edilecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki sebeplerle görevleri sonlandırılabilir:

Abhazya Bankası Başkanı, bir Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce görevden alınmasına yönelik talebini Abhazya Cumhurbaşkanı’na iletmelidir.

Yönetim Kurulu toplantılarına Abhazya Bankası Başkanı, onun yokluğunda ise Kurul üyeleri arasından seçilmiş olan yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden oluşan toplantı karar yeter sayısı olan dört kişi arasında yapılacak oylamadaki oy çoğunluğu ile alınır.

Kurul toplantı tutanakları, toplantı başkanı ve bir adet Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulunda para politikası ile ilgili kararlar alındığında azınlıkta bulunan farklı görüşlerdeki Kurul üyelerinin görüşleri, istekleri dahilinde, Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarına yazılacaktır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanmalıdır.

Kurul toplantısı Abhazya Bankası Başkanı, onun yardımcısı veya en az iki kurul üyesinin çağrısı üzerine yapılır. Kurul üyeleri, Kurul toplanmadan önce bilgilendirilmelidir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

 1. Abhazya Bankası birim ve kuruluşlarının oluşturulması ve tasfiyesi;
 2. Mevcut kanunun 60. Maddesine uygun olarak kredi kurumları için zorunlu standartların belirlenmesi; 
 3. Rezerv gereksinimlerinin miktarı;
 4. Abhazya Bankası faiz oranında yapılacak değişiklikler;
 5. Açık piyasa işlemlerinin limitlerinin belirlenmesi;  
 6. Uluslararası örgütlere yönelik katılım;
 7. Abhazya Bankası’nın faaliyetlerini, birim, bölüm ve çalışanlarını destekleyen kurumların sahip olduğu fonlara katkıda bulunmak;
 8. Abhazya Bankası'nın ve ona ait birimleri, bölümlerin ve çalışanların işlevlerini sürdürebilmesi için gereken gayrimenkullerin alım ve satımı;
 9. Doğrudan niceliksel kısıtlamaların kullanımı;
 10.  Abhazya Cumhuriyeti Hükümeti ile üzerinde uzlaşılan miktar kadar banknot ve madeni para basımı ile bunların tedavülden kaldırılması;
 11. Kredi kurumları tarafından oluşturulacak rezevlere yönelik prosedürlerin belirlenmesi.

 

 

Yönetim Kurulu üyeleri, Abhazya Cumhuriyeti Hükümeti’nde görev alamaz, Abhazya Meclisi’nde milletvekilliği yapamaz veya yerel öz-yönetim birimlerine üye olamazlar.

Yönetim Kurulu üyeliğine yeni olarak atanan üye, görevine başlamadan bir ay içerisinde millevtekilliği görevini, yerel öz-yönetim birimlerindeki görevini veya Abhazya Cumhuriyeti Hükümeti’ndeki görevini bırakmalıdır.

Bir Yönetim Kurulu üyesi herhangi bir siyasi partinin üyesi olamaz veya herhangi bir kamu, siyasi veya dini kurumda görev alamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri mevcut kanunun 87.maddesinde öngörülen kısıtlamalara tabi olmayacaktır.

Abhazya Bankası Başkanı: