Materyaller

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında belgeler sunulmaktadır:

Abhazya Bankası’nın raporları

 • Abhazya Bankası’nın bilançosu
 • Abhazya Bankası’nın nakit ciro yapısı
 • Abhazya Bankası’nın hesabının kar ve zararları
 • Abhazya Bankası’nın yıllık raporları
 • Abhazya Bankası’nın ödemeler dengesi
 • Abhazya Bankası’nın denetim raporu

Para ve Kredi Politikaları

 • Para ve kredi politikalarının amaç ve araçları
 • Abhazya Bankası işlemlerinin faiz oranları
 • Ticari bankalar için rezerv gereksinimleri
 • Ticari bankaların yeniden finansmanı
 • Döviz düzenlemeleri