Kullanıcıların kişisel verilerini işleme konusundaki politikası

Kullanıcıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Konusundaki Sözleşme

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılmasına yönelik bu sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Bankası (bundan sonra “Abhazya Bankası” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Bu sözleşme, Abhazya Bankası’nın ve resmi işbirliği içerisinde olduğu kuruluşların, kullanıcıların www.nb-ra.org sitesiyle ilgili sağladıkları, kişisel veriler de dahil olmak üzere, bilgiler için geçerlidir.

Bölüm 1. Genel Hükümler

1. Abhazya Bankası tarafından işleme alınan kullanıcıların kişisel bilgileri:

1.1.  Bu sözleşme çerçevesinde "Kullanıcının kişisel bilgileri", Abhazya Bankası'nın sağlamış olduğu hizmetlerin kullanılması sürecinde kullanıcının kendisi hakkında bağımsız olarak sağladığı bilgileri ifade eder. Hizmet sağlanması için zorunlu olarak kullanıcının sağlaması gereken bilgiler özel bir şekilde belirtilmiştir. Diğer bilgiler kullanıcının takdirine bağlı olarak sağlanmaktadır.

1.2. Abhazya Bankası kullanıcı tarafından sağlanmış bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemekle beraber kullanıcının vermiş olduğu bilgilerin doğru ve yeterli kişisel bilgiler içerdiğini varsayarak işlemlere devam eder.

1.3.Kullanıcı, vermiş olduğu kişisel bilgileri gönüllü ve bilinçli bir biçimde, kendi isteğiyle ve çıkarları doğrultusunda sağladığını kabul eder.

Bölüm 2. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenmesine ilişkin hedefler ve koşullar

2.1. Abhazya Bankası, kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

2.1.1. Kullanıcıya bildirim gönderme, Abhazya Bankası internet sitesiyle ilgili bilgilendirmeler, kullancıya yönelik hizmetlerin sunulması ve kullanıcıdan gelen taleplerin işleme konulmasıyla ilgili kullanıc ile iletişim kurma;  

2.1.2. Abhazya Bankası'nın faaliyetleri hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi.

2.1.3. Kişisel verilere dayanmayan istatistiksel ve diğer çalışmaları yürütmek;

2.1.4. Sitenin kalitesini arttırmak, kullanım kolaylığı, yeni projelerin geliştirilmesi;

2.1.5. Belirtilmiş olan bilgilerin üçüncü taraflara sağlanması: Bu politikanın 2.1.1 – 2.1.3 maddelerinde belirtilen özel amaçlarla ilgili olarak ortak kuruluşlara bilgi aktarımı.

2.2. Sitedeki formun doldurulması, kullanıcının bu politikada belirtilen  kişisel bilgilerinin işlenmesine yönelik şartları koşulsuz bir biçimde kabul ettiği anlamına gelir.

2.3. Abhazya Bankası, kullanıcıların kişisel bilgilerini Abhazya Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak saklar ve muhafaza edilmesini sağlar. Abhazya Bankası bu politikanın 2.1.5 maddesinde belirtilmiş üçüncü taraflara bilgi sağlanırken de dahil olmak üzere kullanıcıların kişisel bilgilerinin aktarılması sırasında bu bilgilerin yetkilendirmesi olmayan kişilerce  erişilmesine, yetkisi olmayan kişiler tarafından sehven erişim sağlanması, verilerin imhası, değiştirilmesi, engellenmesi, kopyalanması, dağıtımı ve benzer yasadışı faaliyetlerin engellenmesi de dahil olmak üzere gerekli örgütsel ve teknik önlemleri alır.

2.4. Kullanıcının kişisel bilgileriyle ilgili olarak bu bilgilerin gizliliği, kullanıcının bu bilgileri gönüllü olarak sınırsız sayıdaki kişilere açması dışında,  saklı tutulacaktır.

2.5. Abhazya Bankası kullanıcılarının kişisel bilgileri, sadece Madde 2.1.1-2.1.5'de belirtilen amaçlar için kullanılır.

2.6. Bu sözleşmenin Madde 2.1.1 – 2.1.5 dışında kalan hükümleri için Abhazya Bankası'ndan kullanıcıların bilgileri talep edilemez.

Bölüm 3. Çeşitli hükümler

3.1. Abhazya Bankası bu sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir. Geçerli sürümde değişiklik yaparken, son güncelleme tarihi belirtilmiştir. Bu sözleşmeni yeni sürümü, sözleşmenin yeni hali tarafından aksi öngörülmedikçe, belirtildiği andan itibaren yürürlüğe girecektir.