Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
Аҧсны ахәшәаратә система

Аҧсны ахәшәаратә система 2005ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2006ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2007ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2008ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2009ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2010ш.

 
 

Аҧсны ахәшәаратә система2009г.

Абанк Адокументқәа рхыҧхьаӡара 2009 шықәсазы
ажьырныҳәа
жәабран
хәажәкыра
мшаҧы
лаҵара
рашәара
ҧхынгәы
нанҳәа
цәыббра
жьҭаара
абҵара
ҧхынҷкәын
Зынӡа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә
банк

654

1434

1324

1417

1626

1569

1775

1488

1684

1656

1644

2575

18846

Акоммерциатә банкқәа, зынӡа

7803

9665

10619

10680

10480

12494

14482

11581

14407

14129

10983

15658

142981

урҭ рхыҧхьаӡараҿы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудауҭатәи АБ “Аграртә-Банк” *

238

321

348

425

343

506

628

514

641

487

385

731

5567

Аҵәахырҭа банк *

1698

1943

2351

2326

2178

2722

3509

2606

3662

3649

2952

4139

33735

АБ “Афинанс-Инвестициатә Банк” *

225

296

244

350

324

302

391

270

348

372

300

349

3771

АБ “Сухум-Банк” *

490

587

687

567

1175

1249

1185

1031

1093

1114

887

1315

11380

АБ“Ареиара амшынеиқәатәи абанк”*

302

310

329

318

280

316

419

436

1041

916

498

434

5599

Очамчыратәи АБ*

177

317

287

301

304

368

475

396

444

423

352

692

4536

АБ “Универсал-Банк”*

817

948

1041

1117

1131

1160

1472

1190

1182

1425

1015

1460

13958

АБ “КИБИТ-Банк”*

618

795

860

711

697

868

873

677

754

688

601

884

9026

АБ “Гарант-Банк”*

1679

2042

2120

2052

1700

2037

2276

1673

2055

2173

1688

2298

23793

АБ “Леон-Банк”*

25

27

83

39

50

164

155

150

147

131

65

141

1177

АБ “Банк-Престиж”*

485

518

576

566

518

574

583

538

608

646

504

693

6809

АБ “Инвест-Банк”*

300

300

368

367

301

388

434

268

482

408

404

543

4563

Аҟәатәи арегионалтә акоммерциатә банк “Ешера”*

141

222

229

317

260

314

318

277

234

330

227

214

3083

АБ “Гагра-Банк”*

487

803

895

965

994

1300

1443

1280

1335

1073

838

1375

12788

АБ “Амра-Банк”*

121

236

201

259

225

226

321

275

381

294

267

390

3196

 Зынӡа:         

8457

11099

11943

12097

12106

14063

16257

13069

16091

15785

12627

18233

161827

* - Абанк ахьӡ Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк