Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
Аҧсны ахәшәаратә система

Аҧсны ахәшәаратә система 2005ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2006ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2007ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2008ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2009ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2010ш.

 
 

Аҧсны ахәшәаратә система 2010г.

Абанк Адокументқәа рхыҧхьаӡара 2010 шықәсазы
ажьырныҳәа
жәабран
хәажәкыра
мшаҧы
лаҵара
рашәара
ҧхынгәы
нанҳәа
цәыббра
жьҭаара
абҵара
ҧхынҷкәын
Зынӡа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә
банк

661

1538

1869

1717

1744

1823

1904

1847

1982

1790

   

16875

Акоммерциатә банкқәа, зынӡа

8331

10863

13492

13369

12309

14298

14701

14216

14964

14194

   

130737

урҭ рхыҧхьаӡараҿы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Гудауҭатәи АБ “Аграртә-Банк” *

275

488

575

538

509

606

691

652

677

649

   

5660

Аҵәахырҭа банк *

2345

3012

3687

3709

3450

4091

4162

3927

4089

4048

   

36520

АБ “Афинанс-Инвестициатә Банк” *

187

263

338

286

332

368

377

380

377

379

   

3287

АБ “Сухум-Банк” *

778

962

1033

922

1012

1077

1011

1194

1214

1197

   

10400

АБ“Ареиара амшынеиқәатәи абанк”*

299

280

455

514

406

486

443

379

654

373

   

4289

Очамчыратәи АБ*

211

387

516

449

398

404

482

480

553

455

   

4335

АБ “Универсал-Банк”*

823

923

1121

1171

1179

1215

1465

1383

1471

1438

   

12189

АБ “КИБИТ-Банк”*

428

619

822

828

673

969

774

782

853

934

   

7682

АБ “Гарант-Банк”*

1404

1665

2126

2069

1874

2193

2306

2303

2239

2253

   

20432

АБ “Леон-Банк”*

32

60

125

79

57

134

146

130

202

94

   

1059

АБ “Банк-Престиж”*

362

441

463

554

470

378

381

278

223

258

   

3808

АБ “Инвест-Банк”*

324

388

453

359

189

174

20

19

12

11

   

1949

Аҟәатәи арегионалтә акоммерциатә банк “Ешера”*

179

296

310

349

346

342

388

351

365

317

   

3243

АБ “Гагра-Банк”*

460

804

1078

1035

1033

1362

1325

1239

1360

1109

   

10805

АБ “Амра-Банк”*

224

275

390

507

381

499

730

719

675

679

   

5079

 Зынӡа:         

8992

12401

15361

15086

14053

16121

16605

16063

16946

15984

   

147612

* - Абанк ахьӡ Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк